Røgudluftning
// ru

Røgudluftning

Scroll ned for at se mere

RU // Røgudluftning

Røgskader kan være voldsomme – både på mennesker og genstande. Samtidig gør tyk røg det ekstra besværligt for brandfolkene at udføre deres arbejde og slukke ilden.

Derfor er det vigtigt at have et effektivt system til røgudluftning på de områder i bygningen, hvor brandfolkene skal ind først. Røgudluftningen skal leve op til en række lovmæssige standarder.

Her er Totalsikring det oplagte valg. Vi har erfaringen og ekspertisen til at installere det optimale anlæg, som både overholder bygningsreglementet og giver redningsfolkene de bedst mulige arbejdsbetingelser.