TV-overvågning

TVO anlæg

Overvågning giver jer en ekstra sikkerhed i hverdagen. Det rigtige overvågningsanlæg er med til sikre jeres bygninger, jeres værdier og jeres ansatte mod indbrud, tyveri og overfald. Med Totalsikring kan I få en TV-overvågningsløsning, som er fuldt integreret med jeres øvrige sikringssystemer.

 • Derfor:

 • Kan integreres med jeres øvrige systemer
 • Moderne og gennemtestede anlæg med høj driftssikkerhed
 • Kan dokumentere hændelser til bl.a. efterforskning
 • Let at betjene og let at udvide, hvis det er nødvendigt
 • Vi er ISO 9001-certificerede efter de nyeste standarder

TV-overvågning med tilhørende video-funktion bliver stadig mere udbredt – med god grund. Optagelserne kan være med til at udpege f.eks. tyve eller hærværksmænd, og de kan tjene som dokumentation i tilfælde af f.eks. brand eller svind. Dermed øger det rigtige TV-overvågningsanlæg også sikkerheden for jeres ansatte.

Totalsikring kan levere TV-overvågningsanlæg, som dækker både de travle områder og de stille hjørner af virksomheden. Vi kan integrere det med jeres netværk, så billeder og optagelser bliver lagret i en periode, og vi kan forbinde billedovervågningen med andre alarmer. Du kan også vælge et avanceret TV-overvågningsanlæg, som reagerer på røgpartikler i luften – og dermed slår alarmen hurtigere til i tilfælde af brand i bygningen.

Med Totalsikring får du intelligent overvågning, baseret på gennemtestede og anerkendte produkter.

Se vores certificeringer

FAQ om TVO anlæg

Bliv klogere på, hvad et TVO Anlæg er her, hvor vi har svaret på ofte stillede spørgsmål. Har du konkrete spørgsmål til din situation, er du altid velkommen til at kontakte vores teknikere. 

Hvad er et TVO anlæg?

Et TVO-anlæg (TV-overvågningsanlæg) er et sikkerhedssystem, der bruger kameraer til at optage og overvåge områder i realtid. Det er også kendt som et CCTV-anlæg (Closed-Circuit Television). TVO-anlægget består af kameraer, monitorer og optagelsesenheder, der arbejder sammen for at registrere og dokumentere begivenheder, der forekommer i det overvågede område.

Formålet med et TVO-anlæg er at registrere, dokumentere og overvåge aktiviteter og begivenheder i et område for at forbedre sikkerheden, forebygge kriminalitet og bidrage til efterforskning af hændelser. TVO-anlæg bruges i forskellige miljøer, herunder butikker, kontorer, offentlige områder, parkeringspladser og boligområder. 

Hvilke regler er der for videoovervågning?

Reglerne for videoovervågning kan variere, men her er nogle af de generelle regler og principper, der gælder for videoovervågning: 

 • Lovligt grundlag: Der skal være et lovligt grundlag for at foretage videoovervågning. Dette kan omfatte opfyldelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af vitale interesser, udførelse af en opgave i samfundets interesse eller baseret på samtykke fra de berørte personer.
 • Formålsbegrænsning: Videoovervågningen skal have et klart og legitimt formål, og den indsamlede video skal kun anvendes til dette formål. Der skal være en legitim interesse eller berettiget grund til at gennemføre overvågningen.
 • Gennemsigtighed: Ifølge GDPR-reglerne skal personer, der bliver overvåget, informeres om, at der foregår videoovervågning, og om formålet med overvågningen. Dette kan gøres ved at placere synlige skilte eller ved at give klare og tydelige oplysninger om videoovervågningen.
 • Dataminimering: Ifølge GDPR-reglerne skal mængden af indsamlede personoplysninger være begrænset og nødvendig i forhold til det formål, der er angivet for overvågningen. Det er vigtigt at undgå unødvendig indsamling og opbevaring af personoplysninger.
 • Opbevaringsperiode: Ifølge GDPR-reglerne må personoplysninger indsamlet gennem videoovervågning kun opbevares i en begrænset periode. Opbevaringsperioden skal være i overensstemmelse med det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, medmindre der er en anden lovlig grund til at beholde dem.
 • Sikkerhed og beskyttelse: Der skal træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de indsamlede personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab eller misbrug. Dette kan omfatte tekniske og organisatoriske foranstaltninger som adgangskontrol, kryptering og regelmæssig sikkerhedskontrol.

Hvad koster et TVO anlæg?

Prisen på et TVO-anlæg kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder: Antallet og typen af kameraer, kamerafunktioner (fx bevægelsesregistrering, nattesyn, høj opløsning eller IP-kameraer kan påvirke prisen), optagelsesenheder og lagerplads.

Derudover skal medregnes omkostningerne ved kabelføring og installation, som afhænger af størrelsen på det overvågede område, antallet af kameraer og kompleksiteten af installationsprocessen.

Hos Totalsikring er vi altid transparente i vores priser, og vi giver gerne en konkret pris på din opgave. Kontakt os, så taler vi om mulighederne for at installere og servicere virksomhedens TVO anlæg.

Kvaliteten har højeste prioritet

Her går vi aldrig på kompromis, hvilket giver tryghed for vores kunder. Alle vore leverandører matcher vores høje krav. Klik på deres logo og læs mere.