Automatiske brandalarmanlæg
// aba

Automatiske brandalarmanlæg

Scroll ned for at se mere

ABA Anlæg

Vores ABA-anlæg giver en hurtig og effektiv varsling, hvis ilden bryder ud. Det giver alle en større chance for at komme uskadte ud, og samtidig undgår I de dyre og nyttesløse blindalarmer.

Et ABA-anlæg er ikke bare lovpligtigt – det er også en vigtig del af jeres sikkerhed. Derfor skal det være opdateret, korrekt serviceret - og dække virksomheden optimalt.

Totalsikring giver jer gratis rådgivning, før I beslutter jer, og vi tilpasser altid jeres ABA-system til jeres og bygningsreglements krav.

Vi er naturligvis opdateret på de seneste lovkrav, den nyeste teknologi og de gældende retningslinjer, så I slipper for at bekymre jer. Samtidig sørger vi for den korrekte og lovpligtige service samt de nødvendige opdateringer af jeres system.

Se vores certificeringer

 • Derfor er vi det rigtige valg

 • Vi bruger intelligente systemer, så I undgår blinde alarmer
 • Vi er ISO 9001-certificerede efter de nyeste standarder
 • Vi svarer hurtigt, hvis der opstår problemer
 • Totalsikring er løsningsorienterede og kvalitetsbevidste
 • Totalsikring er medlem af SikkerhedsBranchen. Det sikrer vores kunder en høj og ensartet kvalitet i vores leverancer.

FAQ om ABA Anlæg

Bliv klogere på, hvad et ABA Anlæg er her, hvor vi har svaret på ofte stillede spørgsmål. Har du konkrete spørgsmål til din situation, er du altid velkommen til at kontakte vores teknikere. 

Hvad er et ABA anlæg?

Et ABA-anlæg står for Automatisk Brandalarmanlæg og er en type brandalarmsystem, der er designet til at opdage og advare om brande i bygninger på en pålidelig og hurtig måde.

ABA-anlæg er en vigtig sikkerhedsforanstaltning i bygninger, da de giver en hurtig advarsel om en potentiel brand og giver mulighed for hurtig evakuering og slukning af branden.

Hvordan virker et ABA anlæg?

Et ABA-anlæg fungerer ved at have sensorer placeret i forskellige dele af bygningen, som kan registrere forskellige indikatorer på en potentiel brand, såsom røg, varme eller flammer. Disse sensorer er forbundet til en central kontrolenhed, som kan modtage information fra dem og træffe beslutning om, hvad der skal ske.

Når en sensor registrerer røg, varme eller flammer, sender den en alarm til kontrolenheden. Kontrolenheden analyserer dataene og bestemmer, om det er en faktisk brandalarm eller en falsk alarm. Hvis det er en reel brandalarm, udløser kontrolenheden en alarm, normalt en sirene eller en anden hørlig alarm, og informerer også relevant personale om branden.

Kontrolenheden kan også udløse andre sikkerhedsforanstaltninger, såsom at lukke døre eller ventilationsanlæg for at forhindre spredning af branden og give folk tid til at evakuere bygningen sikkert.

Der er også avancerede ABA-anlæg, der kan integreres med andre systemer, såsom bygningsautomatisering og adgangskontrol, for at give et mere omfattende sikkerhedssystem. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for brand og øge sikkerheden for mennesker i bygningen.

Hvornår er der krav om ABA anlæg?

Kravene for et ABA-anlæg varierer afhængigt af bygningens størrelse, anvendelse og brandrisiko. Generelt er ABA-anlæg krævet i bygninger, hvor der er et højt risiko for brand, eller hvor hurtig advarsel er nødvendig for at redde liv og ejendom.

I følgende bygninger er der typisk krav om ABA-anlæg: 

 • Høje bygninger
 • Offentlige bygninger
 • Industrielle bygninger
 • Boligbyggeri
 • Historiske bygninger.

Hvilke regler er gældende for ABA anlæg?

Reglerne for ABA-anlæg kan variere, men her er nogle generelle regler, der ofte gælder for ABA-anlæg:

 • Installation: ABA-anlæg skal installeres af certificerede fagfolk i overensstemmelse med Bygningsreglementet og Brandstrategirapport.
 • Vedligeholdelse: ABA-anlæg skal vedligeholdes regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt og pålideligt. Vedligeholdelsen skal udføres af certificerede fagfolk og dokumenteres.
 • Testning: ABA-anlæg skal testes regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Dette kan omfatte periodiske brandøvelser og tests af systemet.
 • Alarmer: Et ABA-anlæg kan udføres med lydgiver, så det også kan bruges som tonevarsling og dermed øge sikkerheden for personer i bygningen.
 • Opkobling: Et ABA-anlæg skal som udgangspunkt altid sende alarmer til beredskabet.

Hvem må installere godkendte ABA anlæg?

Installation af godkendte ABA-anlæg skal udføres af autoriserede og certificerede fagfolk. Disse fagfolk er uddannet og trænet til at installere ABA-anlæg i overensstemmelse med Bygningsreglementet og Brandstrategirapporten.

Det er vigtigt at huske, at installation af et ABA-anlæg er en vigtig sikkerhedsfunktion, og installationen bør derfor kun udføres af fagfolk med den rette ekspertise og erfaring for at sikre, at systemet fungerer pålideligt og i overensstemmelse med Bygningsreglementet og Brandstrategirapporten.

Hvordan skal et ABA anlæg vedligeholdes?

Et ABA-anlæg kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at det fungerer korrekt og pålideligt i tilfælde af en brand.

Vedligeholdelse af ABA-anlæg kan omfatte følgende:

 • Inspektion: ABA-anlægget skal inspiceres regelmæssigt af en certificeret fagmand for at sikre, at det fungerer korrekt, og at der ikke er nogen synlige tegn på beskadigelse eller slid på systemet.
 • Rengøring: ABA-anlæggets sensorer og detektionsudstyr skal rengøres regelmæssigt for at undgå snavs og støv, der kan påvirke sensorernes følsomhed.
 • Test: ABA-anlægget skal testes regelmæssigt for at sikre, at det fungerer korrekt. Testen kan omfatte funktionstest af sensorer, sirener og alarmknapper.
 • Batterier: Batterierne i ABA-anlægget skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Batterierne skal udskiftes, hvis de er beskadigede eller når de nærmer sig deres levetidsende. Totalsikring anbefaler, at batterier udskiftes hvert 3. år.
 • Opdatering: ABA-anlæggets software og firmware skal opdateres regelmæssigt for at sikre, at systemet fungerer korrekt og er i overensstemmelse med de seneste standarder og krav.

Det er vigtigt at huske, at vedligeholdelse af ABA-anlægget skal udføres af certificerede fagfolk, der er uddannet og trænet i overensstemmelse med kravene. Vedligeholdelsen af ABA-anlægget skal også dokumenteres for at kunne dokumentere, at systemet fungerer korrekt og pålideligt.

Hvad koster et ABA anlæg?

Prisen på et ABA-anlæg kan variere betydeligt afhængigt af en række faktorer, fx  størrelsen og kompleksiteten af bygningen, service- og vedligeholdelsesomkostninger m.m.

Generelt kan priserne på ABA-anlæg variere fra nogle få tusinde til flere hundrede tusinde kroner, afhængigt af de ovennævnte faktorer. Det er dog vigtigt at huske, at et ABA-anlæg er en vigtig investering i brandsikkerheden i en bygning, og det kan hjælpe med at redde liv og reducere skader i tilfælde af en brand.

Hos Totalsikring er vi altid transparente i vores priser, og vi giver gerne en konkret pris på din opgave. Kontakt os, så taler vi om mulighederne for at installere og servicere virksomhedens ABA anlæg.

Kvaliteten har højeste prioritet

Her går vi aldrig på kompromis, hvilket giver tryghed for vores kunder. Alle vore leverandører matcher vores høje krav. Klik på deres logo og læs mere.