Automatiske brandventilationsanlæg
// abv

Automatiske brandventilationsanlæg

Scroll ned for at se mere

ABV anlæg

En brand skal slukkes – men indtil det sker, gælder det om at styre ilden så godt som muligt. Her hjælper et ABV-system fra Totalsikring, så ilden så vidt muligt holdes væk fra områder med mennesker.

En brand kan ikke altid slukkes hurtigt. Men det rigtige ABV-system, som er forbundet med de øvrige brand-alarmeringssystemer i bygningen, kan hjælpe med at kontrollere flammerne, røgen og de farlige røggasser.

 • Derfor:

 • ABV-anlæg redder liv og hjælper med at beskytte bygningens konstruktioner
 • Godkendt og installeret efter DS/EN 12101
 • Kan tilpasses enhver virksomhed
 • Kan sammenkobles med andre alarm- og sikringssystemer
 • Vi er ISO 9001-certificerede efter de nyeste standarder

Formålet med et ABV-anlæg er at fjerne røg og varme fra en brændende bygning. Anlægget sikrer, at der er røgfri flugtveje så længe som muligt, fordi anlægget automatisk åbner f.eks. døre og vinduer, så varm luft og farlige røggasser kan slippe ud. Det mindsker risikoen for overtænding – og det øger chancerne for at komme sikkert ud.

Totalsikring leverer det ABV-anlæg, som bidrager mest muligt til jeres sikkerhed. Ofte kombinerer vi det med andre sikringsanlæg – f.eks. et ABDL-anlæg, som lukker alle branddøre i tilfælde af røg, og dermed også bidrager til at minimere skaderne.

Se vores certificeringer

FAQ om ABV Anlæg

Bliv klogere på, hvad et ABV Anlæg er her, hvor vi har svaret på ofte stillede spørgsmål. Har du konkrete spørgsmål til din situation, er du altid velkommen til at kontakte vores teknikere. 

Hvad er et ABV anlæg?

Et automatisk brandventilationsanlæg (ABV anlæg) er en type brandsikringsanlæg, der er designet til at fjerne røg, varme og farlige gasser fra en bygning i tilfælde af brand.

ABV-anlægget består normalt af mekaniske ventilationsenheder, der er forbundet til en central kontrolenhed eller et brandalarmsystem. Når brandalarmen aktiveres, åbner ABV-anlægget automatisk ventilationsspjæld, vinduer, porte eller tagluftere for at skabe en effektiv røg- og varmeudluftning. Dette hjælper med at begrænse spredningen af røg og giftige gasser i bygningen og forbedrer synligheden for evakuering og redningsarbejde.

Hvornår skal der være brandventilation?

Brandventilation er normalt påkrævet i specifikke scenarier eller bygningskategorier for at forbedre brandsikkerheden og bistå redningstjenesterne.

Følgende er situationer, hvor brandventilation kan være nødvendig:

 • Røgkontrol: Brandventilation er afgørende for at kontrollere spredningen af røg i en bygning. Det hjælper med at fjerne røg og giftige gasser fra det berørte område og forbedrer synligheden for evakuering og redningsarbejde.
 • Røgfri flugtveje: Brandventilation kan kræves i flugtveje og nødudgange for at opretholde røgfri zoner og sikre en sikker passage for evakuering af personer i tilfælde af brand.
 • Brandskadereduktion: Ved at fjerne varme og røg fra brandområdet kan brandventilation hjælpe med at begrænse skader på ejendom og mindske brandens intensitet, hvilket gør det lettere for brandvæsenet at bekæmpe branden.
 • Industrielle og kommercielle faciliteter: I visse industrielle og kommercielle faciliteter, hvor risikoen for brand eller farlige stoffer er høj, kan brandventilation være et krav for at beskytte personalet og begrænse skader på ejendom og miljøet.

Hvad er reglerne for automatisk brandventilation?

Reglerne for ABV-anlæg kan variere, men her er nogle generelle regler, der ofte gælder for ABV-anlæg:

 • Lokale regler og forskrifter: Det er vigtigt at konsultere lokale brandkoder, bygningsreglementer og myndighedsbestemmelser for at afgøre specifikke krav til automatisk brandventilation i dit område. Disse forskrifter kan fastsætte retningslinjer for installation, drift, vedligeholdelse og inspektion af automatisk brandventilationssystem.
 • Bygningskategorier: Reglerne kan variere afhængigt af bygningens kategori og anvendelse. Industrielle faciliteter, offentlige bygninger, kommercielle bygninger og boliger kan have forskellige krav til automatisk brandventilation baseret på deres risikoprofil og formål.
 • Detektionssystemer: Automatisk brandventilation er normalt forbundet til et brandalarmsystem, der detekterer brande ved hjælp af termiske sensorer, røgdetektorer eller andre detektionsmetoder. Reglerne kan fastsætte krav til type, placering og følsomhed af detektionssystemerne.
 • Aktivering og kontrol: Reglerne kan specificere krav til aktivering og kontrol af automatisk brandventilationssystem. Dette kan omfatte tidsforsinkelser, manuel aktivering, fjernaktivering eller automatisk aktivering baseret på branddetektionssystemet.
 • Røg- og varmeudluftning: Reglerne kan fastsætte krav til den nødvendige mængde luftudskiftning eller røgudluftning for at opretholde sikre forhold i tilfælde af brand. Dette kan omfatte specifikke mængder luftflow pr. tidsenhed eller bestemte luftveje og åbninger.

Det er vigtigt at sikre, at den automatiske brandventilation opfylder de gældende regler og forskrifter og bliver installeret, vedligeholdt og testet i overensstemmelse hermed. Her kan vi i Totalsikring sikre, at anlægget installeres og serviceres efter de pågældende krav og standarder.

Hvordan skal anlægget vedligeholdes?

Vedligeholdelse af et automatisk brandventilationssystem er vigtigt for at sikre, at det fungerer korrekt og pålideligt i tilfælde af brand. 

Her gælder regelmæssig inspektion og service, som vores teknikere kan udføre ud fra de krav og standarder, der gælder ved virksomhedens system.

Der skal desuden udføres regelmæssige tests og vedligeholdelsesprocedurer for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Dette kan omfatte funktionstests af detektionssystemet, aktiveringstest af ventilationsenheder, sikkerhedstest af kontrolpaneler og backupstrømforsyningstest.

Hvis der opdages fejl eller problemer under inspektionen eller tests, skal de straks udbedres af kvalificerede teknikere. Kontakt os, hvis vi skal stå for service og vedligeholdelse af virksomhedens ABV-anlæg.

Hvad koster et ABV anlæg?

Prisen på et automatisk brandventilationsanlæg kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder: Størrelsen og kompleksiteten af bygningen, det valgte brandventilationssystem, de specifikke krav og standarder osv. 

Omkostningerne kan desuden omfatte installation af brandventilationsanlægget samt løbende udgifter til regelmæssig vedligeholdelse, inspektion og service af brandventilationsanlægget.

Hos Totalsikring giver vi gerne en pris på installation og/eller service af dit ABV anlæg. Kontakt os i dag for en skræddersyet prisvurdering. 

Kvaliteten har højeste prioritet

Her går vi aldrig på kompromis, hvilket giver tryghed for vores kunder. Alle vore leverandører matcher vores høje krav. Klik på deres logo og læs mere.